pokrętna logika vs rymy częstochowskie

czytam Nadii bajkę, w bajce pojawia się słowo “tchórz”
Nadia: taki tchórz, taki tchórz!
ja: ledwo wyszedł, wrócił już!
Nadia: dalej, mamo, dalej!
ja: ładne rzeczy, ładne rzeczy!
a koziołek tylko…
Nadia: beczy!! (zachwycona)
dalej, mamo!
ja: jak nie uciec, ojcze drogi,
czyż jest słuszna kara twa?
chustka ma wszak cztery rogi
a ja mam zaledwie…
Nadia: nogi!

Dodaj komentarz