królestwo

Kacper buduje królestwo z poduszek
– tu będzie tron
siada
Kacper (do mnie): a ty będziesz pajacem tego królestwa!
ja: co????
Nadia: a ja?
Kacper: a ty będziesz królewną! … nie! mama będzie królewną, a ty będziesz jej wysokością!
Nadia: o, jestem jej wysokością!
Kacper: tak, a ja będę jej wysokość Lloyd!

Dodaj komentarz